Nieuws & Events

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Deel dit
bericht
13 oktober 2020

Heeft uw garagebedrijf al een RI&E laten uitvoeren?

Meld u aan voor het RI&E traject van TECH360 en breng alle veiligheid- en gezondheidsrisico's binnen uw garage in kaart.

RIE-TECH360

Sinds juli 2017 geldt er een gewijzigde arbeidsomstandighedenwet waarin o.a. is opgenomen dat elk bedrijf wat personeel in dienst heeft verplicht is om een RI&E, oftewel ‘risico-inventarisatie & -evaluatie’, uit te laten voeren. Met deze RI&E brengt u de risico’s en struikelblokken op het gebied van de veiligheid en gezondheid in uw eigen bedrijf in kaart. Zo krijgt u een goed beeld van de huidige stand van zaken. De bevindingen van een RI&E vormen de basis voor uw Plan van Aanpak met verbeterpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden in uw organisatie.

Volg een RI&E traject via TECH360

Na het volgen van het traject via TECH360 bent u in staat om zelfstandig een RI&E te coördineren en deze uit te voeren. U heeft voldoende kennis en vaardigheden om het uit de RI&E voortvloeiende Plan van Aanpak op te zetten en uit te voeren.

Benieuwd naar de volledige inhoud van het traject, de trajectvormen en de prijzen?
Meer info >

Deel dit
bericht